Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Since its establishment in 1958, the EU bank has invested over a trillion euros. While climate action is a part of everything we do, our activities focus on the following eight core strategic priorities:

  • climate action,
  • digitalisation and technological innovation,
  • Security and defence,
  • a modern cohesion policy,
  • agriculture and bioeconomy,
  • social infrastructure,
  • high-impact global investment, and
  • capital markets union.

  The EIB works closely with other EU institutions to foster European integration, promote the development of the EU and support EU policies in over 160 countries around the world.

  Through EIB Global, set up in 2022 to increase the impact of our development finance, we help address global challenges and create growth and opportunity in all continents.

  Snabbfakta

  Huvudkontor och historia

  EIB grundades i Bryssel 1958 och flyttade till Luxemburg 1968. Utforska vår historia och ta reda på mer om våra byggnader

  Fakta och siffror

  EIB-gruppen har ett starkt fokus på påverkan. Här finns en bedömning av bankens makroekonomiska bidrag från dess verksamheten i Europa och viktiga stadgeenliga nyckeltal

  Det här erbjuder vi

  Vi erbjuder lån, garantier, egetkapitalinvesteringar och rådgivningstjänster. Läs mer om våra finansiella produkter

  Vårt arbete

  Vi är världens största multilaterala finansinstitut och en av de största finansiärerna av klimatprojekt. Vi stöder projekt som främjar Europeiska unionens mål. Läs mer här

  Europeiska investeringsfonden

  EIF är inriktad på små och medelstora företag och riskkapitalinvesteringar. Ta reda på hur vi stöder småföretag och börsnoterade medelstora företag

  Våra medarbetare

  EIB har nu över 4 000 anställda, både i Luxemburg och vid externa kontor. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss

  Här finns vi

  Vi arbetar i över 160 länder, i och utanför EU. Utforska våra projekt

  Våra projekt

  Vi bidrar till finansiering av stora och småskaliga investeringsprojekt som stöder EU:s politiska mål. Utforska våra projekt i hela Europa och runtom i världen

  Att hantera globala utmaningar

  Vi anser att behovet av multilaterala åtgärder och effektivt stöd till utveckling och tillväxt utanför Europa aldrig har varit större. Läs om hur EIB och dess olika partner samarbetar

  EIB:s upplåning

  Varje medlemsstat har en andel av bankens kapital i förhållande till den ekonomiska tyngd som staten hade inom EU vid anslutningen. Se uppdelningen av EIB:s kapital

  Våra resurser

  EIB är finansiellt självständig och anskaffar kapital genom att emittera obligationer på kapitalmarknaderna. Vårt utmärkta kreditbetyg innebär att vi lånar upp medel till förmånliga villkor. Läs mer om våra resurser och gröna obligationer

  Våra kunder

  Vi lånar ut till den offentliga och privata sektorn. Vi stöder småföretag via lokala banker medan medelstora börsnoterade företag kan erhålla direkt stöd för investeringar i forskning och utveckling. Utforska bankens produkter och tjänster

  Kort om EIB

  Som en av de största multilaterala finansinstituten i världen hjälper EIB ekonomier att blomstra, skapa arbetstillfällen och främja jämlikhet. Sedan 1958 har EIB tillhandahållit lån och expertrådgivning för tusentals projekt i över 160 länder.