Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Auditikomisjon on sõltumatu organ, mis allub otse juhatajate nõukogule ning kontrollib panga operatsioonide teostamise ja raamatupidamise nõuetekohasust.

    Kui direktorite nõukogu kiidab heaks finantsaruanded, avaldab auditikomisjon nende kohta oma arvamuse. Auditikomisjoni aruanded tema töö kohta eelneva aasta jooksul esitatakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu aastaaruandega.

    Koosseis (seisuga 27.06.2022)

    Auditikomisjonil on kuus liiget, kelle nimetab ametisse juhatajate nõukogu kuueks järjestikuseks majandusaastaks ilma ametiaja pikendamiseta.

    Olulised dokumendid