Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Tarkastuskomitea on riippumaton elin, joka vastaa suoraan valtuustolle. Sen tehtävänä on varmistaa EIP:n toiminnan ja kirjanpidon asianmukaisuus.

    Tarkastuskomitea antaa lausuntonsa tilinpäätöksestä ennen kuin EIP:n hallintoneuvosto hyväksyy sen. Tarkastuskomitean edeltävän vuoden toiminnan tuloksia koskevat raportit lähetetään EIP:n valtuustolle yhdessä hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa.

    Kokoonpano (tiedot 27.6.2022)

    Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenestä, jotka EIP:n valtuusto nimeää kuusi peräkkäistä tilivuotta kestäväksi toimikaudeksi, eikä nimitys toiselle kaudelle ole mahdollista.

    Tärkeitä julkaisuja