Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Revizijski odbor neovisno je tijelo koje izravno odgovara Vijeću guvernera, a zaduženo je za provjeru pravilnosti poslovanja Banke i njezina knjigovodstva.

    Revizijski odbor donosi izjavu o financijskim izvještajima prilikom njihova prihvaćanja na Upravnom vijeću. Izvješća Revizijskog odbora o rezultatima njegova rada u prethodnoj godini dostavljaju se Vijeću guvernera zajedno s godišnjim izvješćem Upravnog vijeća.

    Sastav (na dan 27. lipnja 2022.)

    Revizijski odbor sastavljen je od šest članova koje Vijeće guvernera imenuje na razdoblje od šest uzastopnih financijskih godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

    U žarištu