Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Comitetul de audit este un organ independent care răspunde direct în fața Consiliului guvernatorilor, având sarcina de a verifica legalitatea operațiunilor și registrelor Băncii.

    După aprobarea situațiilor financiare de către Consiliul de administrație, Comitetul de audit întocmește rapoarte cu privire la acestea. Rapoartele Comitetului de audit cu privire la rezultatele activității sale în anul anterior sunt trimise Consiliului guvernatorilor, împreună cu raportul anual al Consiliului de administrație.

    Componența (începând din 27.06.2022)

    Comitetul de audit este compus din șase membri, numiți de Consiliul guvernatorilor pentru un mandat de șase exerciții financiare consecutive, fără posibilitate de reînnoire.

    În centrul atenției